29/03/2006

 

Sayýn Hanýmefendi, Beyefendi,

 

Þizofreni hastalýðýný tanýtmak ve çevremizdeki yakýnlarýmýza yardýmcý olmak amacýyla, 31 Mart 2006 Cuma günü saat 19.00’da Brüksel Baþkonsolosumuz Mehmet ÖZYILDIZ’ýn katýlýmýyla bir konferans düzenliyoruz.

Belçikalý Psikiyatri doktorlarýnýn da katýlacaðý bu konferans, burada yaþayan türk vatandaþlarý bilgilendirmeyi amaçlamaktadýr.
Yabancý dildeki konuþmalar türkçeye çevirilecektir.


Organize :
LIGUE BELGE DE SCHIZOPHRENIE
adýna Sadiye ARSLAN (Psikoterapist)
Belçika Atatürkçü Düþünce Derneði
Yer :
BADD Atatürk Konferans Salonu
201, CHAUSSEE DE HAECHT
1030 BRÜKSEL

Saat : 19.00
Bilgi tel : 02/215.42.78

Pierre BASTIN
BADD Koordinatörü

01:56 Écrit par WALTER-YAVUZ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.