25/04/2006

 

 

TV Kapatma Haftasý'na BelEexpresse.be  ekibi  olarak destek veriyoruz.

1995 yýlýndan bu yana dünyanýn bir çok ülkesinde kutlanan TV Kapatma Haftasý bu yýl 25 Nisan - 1 Mayýs arasýnda gerçekleþecek.

 

1995 yýlýndan bu yana dünyanýn bir çok ülkesinde, Nisan ayýnýn son haftasý boyunca televizyonlar kapatýlýyor, yaþamýn penceresi açýlýyor.

“Turn Off Tv/Turn On Life” baþlýðý ile gerçekleþtirilen bu kampanya süresince, TV.nin yaþamýmýzdaki yeri sorgulanýyor, aþýrý TV izlemenin olumsuzluklarýna dikkat çekilerek, bilgilenme, eðitim ve eðlence amacý dýþýna taþan TV izleyiciliðinin zararlarý vurgulanýyor.

TV'siz bir yaþamýn mümkün olabildiðini kanýtlamak isteyen izleyiciler, kampanya süresince TV izlemek yerine, kitap okuyor, sanatla uðraþýyor, saðlýklý yaþam için spor yapýyor, aileleri ile ilgileniyorlar.

 

01:11 Écrit par WALTER-YAVUZ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.