16/05/2006

DAVETÍYE

DAVETÍYE

 

Aylin KOTÍL SARIGÜL ile OKUMA AKÞAMI

 

EATA (European Association of Turkish Academics), Türkiye’de son zamanlarda adýný çok duyuran kitaplardan, Aylin KOTÍL SARIGÜL’ün yazdýðý

"Benim için ateþ yakar mýsýn?" eserini tanýtacak.

 

Aylin KOTÍL SARIGÜL’ün þahsen katýlacaðý okuma akþamýný Pelin ERBÍL

ve EATA’dan Hülya Ertorun yönetecek.

 

18 Mayýs 2006, saat 19.00, TÜSÍAD Brüksel Temsilciliðinde gerçekleþtireceðimiz

okuma akþamýnda sizleri de aramýzda görmekten mutluluk duyacaðýz.

 

 

EATA

 

Tarih : Perþembe, 18 Mayýs 2006

Saat : 19.00 (Resepsiyon)  - 19.30 (Okuma)

Yer : TÜSÝAD Brüksel Temsilciliði

Avenue des Gaulois, 13 – 1040 Bruxelles (Metro Merode, Bus 61)

 

Geniþ bilgi ve katýlým için : Lütfen katýlýmýnýzý, 16 Mayýs 2006 tarihine kadar teyid ediniz.

EATA – Hülya ERTORUN (0479-376509)

Fax : 02/219 91 50        E.mail : eata@skynet.be

TÜSIAD – Arzu ÞENGÜN (02/736 40 47)

Fax : 02/7363993          E.mail : sengun@tusiad.org

 

 

☻☻☻☻☻

 

Bu ana kadar iki baský yapan kitabýn geliri Tüvana Okuma Ýstekli Çocuk

Eðitim Vakfýna (TOÇEV) baðýþlanmýþtýr.

 

Kitap arkasý :

"Hayattan neler bekliyoruz?Nasýl bir yaþam ve nasýl bir sevgi düþlüyoruz? Maddi edinimler ve baþarýlar uðruna, mutluluðumuzu ve hayatýmýzý feda etmeden, duygusal yaþamdan ve sevgiden vazgeçmeden, hayatýn dengesini nasýl kurabiliriz?Benim için ateþ yakar mýsýn? Aylin Kotil Sarigül’ün kaleminden, hayatý, insanlarý, iliþkileri ve aþký, hýrslarýmýza kurban etmeden sevmeyi içeriyor...

02:14 Écrit par WALTER-YAVUZ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.