23/05/2006

 

Schaerbeek CPAS´sinin yardýmýyla çekilen « BORDER LINE » filminin gösterisi Salý günü saat 20.00´de Belçýka Atatürkçü Düþünce Derneðinde  gerçekleþecek.
 
Ýþ kaybýnýn beraberinde getirdiði sorunlardan bahsedilen bu filmin gösterisinden sonra, çalýþma psikoloðu Ginette HERMANS´ýn katýlýmýyla  konferans düzenlenecektir.   
  
Schaerbeek CPAS´i çalýsanlarý ve Belçýka Atatürkçü Düþünce Derneði katkýlarýyla 
 
Tarih ve yer: Salý 23 Mayýs 2006 saat 20.00´de Belçýka  Atatürkçü Düþünce Derneði´nde.
Adres : 201 Chaussée de Haecht – 1030 Bruxelles

02:29 Écrit par WALTER-YAVUZ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.