21/06/2006

 

 

 

Ýstanbul Hatýrasý: Köprüyü Geçmek
Crossing the Bridge: The Sound of Istanbul 


Tür : Belgesel - Gösterim Tarihi : 27 Mayýs 2005 
Yönetmen : Fatih Akýn - Senaryo : Fatih Akýn 
Görüntü Yönetmeni : Hervé Dieu - Yapým : 2005, Almanya , 90 dk. 

Alexander Hacke adýndaki müzisyen kültür karmasýnýn yansýdýðý müzik türlerini anlamak ve þehirdeki ahenkli týnlamalarý kaydetmek için, hiç Türkçe bilmediði halde, Ýstanbul'a gelir. Burada Selim Sesler'le tanýþýr. Aralarýndaki diyolaglar müzik diliyle geliþmeye baþlar. Ardýndan bir çok müzisyen ve þarkýcý onlarýn bu serüvenine katýlýr ve ortaya Ýstanbul'un çok sesli korosu çýkar. Tarzlarýn farklýlýðý ortak amaçlarýnýn en birleþtirici özelliði oluverir. Hedefleri, Ýstanbul'un þarkýsýný yapmaktýr.


Belgeseli Altýn Ayý ödüllü yönetmen Fatih Akýn çekti. 
Orhan Gencebay'dan Mercan Dede'ye uzanan geniþ yelpazesiyle, seyretmesi ve dinlenmesi keyifli bir belgesel...

:: TÜM MÜZIK MARKETLERINDE SATILIKTIR ::

plus d'info : www.cineart.be en Français
meer info : www.cineart.be in het Nederlands
info > info[@]twinpics.be

20:57 Écrit par WALTER-YAVUZ | Lien permanent | Commentaires (0) |  Facebook |

Les commentaires sont fermés.